Tidigare remisser

Innehållsförteckning:

Här visar vi ett urval av våra tidigare remisser där svarstiden har gått ut.

2020

Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

Synpunkter på remissen önskas senast den 22 september 2020. Synpunkterna kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H20-06473.

Frågor om remissen kan ställas till Peter Bergkvist, telefon 08-519 412 09, eller Cecilia Österwall, telefon 08-519 412 91.

Remissmissiv (PDF 107 kB)

Sändlista (PDF 154 kB)

PM med författningsförslag och konsekvensutredning (PDF 282 kB)

Rapport 4/17 - Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige (PDF 858 kB)

Senast uppdaterad 5 november 2020