PM 3/02: Rapport från ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2002

Denna rapport redovisar det övergripande resultatet av det regionala
inspektionsprojekt som genomfördes hos ett 60-tal företag i 5 kommuner i Stockolms
län under hösten 2002 och våren 2003.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020