Ledningsgrupp

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp består av generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Generaldirektör

Generaldirektör Per Ängquist

Per Ängquist

Hämta foto av Per Ängquist

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef – Tillstånd och upplysning

Avdelningschef Agneta Westerberg

Agneta Westerberg

Hämta foto av Agneta Westerberg

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Avdelningschef – Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Avdelningschef Mona Blomdin Persson

Mona Blomdin Persson

Hämta foto av Mona Blomdin Persson

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Avdelningschef – Tillsyn och statistik

Avdelningschef Magnus Danielsson

Magnus Danielsson

Hämta foto av Magnus Danielsson

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Tillförordnad kommunikationschef, chef för kommunikationssekretariatet

Tiilförordnad kommunikationschef Björn Malmström

Björn Malmström

Hämta foto av Björn Malmström

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

HR-chef, chef för HR-sekretariatet

HR-chef Ann-Charlotte Jakobsson

Ann-Charlotte Jakobsson

Hämta foto av Ann-Charlotte Jakobsson

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Chefsjurist, chef för juridiska sekretariatet

Chefsjurist Adam Diamant

Adam Diamant

Hämta foto av Adam Diamant

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Administrativ chef, chef för ekonomiska sekretariatet

Administrativ chef Jonas Söderlund

Jonas Söderlund

Hämta foto av Jonas Söderlund

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Senast uppdaterad 16 september 2020