Bild på fyra korvar på grillen, vilken troligen tändes med tändvätska.

Varje år skadas barn efter att de har fått i sig tändvätska, ofta i när det grillas på sommaren.

Tändvätska

Varje år skadas flera hundra barn efter att de har fått i sig tändvätska, ofta i samband med grillning. Minska risken för olyckor genom att förvara tändvätskan så att barn inte ser eller kommer åt den.

Det räcker med små mängder tändvätska i mun och luftvägar för att ett barn ska få andningssvårigheter. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Tändvätskor ska vara märkta med farosymbol och varningstext. De ska också vara förpackade i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst en liter. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkten.

Gör så här för att minska risken för olyckor

  • Förvara alltid tändvätskan så att barn inte ser eller kommer åt den.
  • Skruva alltid åt korken på flaskan.
  • Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.
  • Häll inte över tändvätskan i en läskflaska eller liknande.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om en person får i sig, eller på sig, något som kan vara hälsoskadligt.

Läs mer om tändvätska hos Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats

Märkning och farosymboler

Senast uppdaterad 1 september 2020