Vägledningsnätverk för inspektörer

Du som arbetar med kemikalietillsyn kan logga in på nätverket för tillsynsvägledning och där hitta ytterligare information. Nätverket innehåller bland annat information om aktuella tillsynsprojekt och material från utbildningar. Du som ännu inte varit inloggad på nätverket kan registrera dig på nedanstående länk.

Senast uppdaterad 31 augusti 2020