Personer som deltar i ett seminarium. 

En del av vår tillsynsvägledning är i form av seminarier.

Vägledning för tillsyn

Kemikalieinspektionen ger stöd och råd till dig som arbetar med kemikalietillsyn i kommunen eller på länsstyrelsen. Vi vägleder främst i frågor som rör kemiska produkter och varor som släpps ut på marknaden.

Vi ger tillsynsvägledning i frågor om kemiska produkter och varor som släpps ut på marknaden samt införsel och utförsel av dessa. Vi vägleder bland annat i frågor som rör:

 • utformning, distribution eller brister i säkerhetsdatablad
 • förpackning
 • märkning
 • tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter
 • anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister
 • godkännande av bekämpningsmedel
 • begränsade ämnen i varor
 • informationsplikt om särskilt farliga ämnen i varor.

Du kan läsa mer om vår tillsynsvägledning i våra tillsynsvägledningsplaner:

Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019-2021 (PDF 1250 kB)

Andra myndigheters tillsynsvägledning

Det finns även andra myndigheter som ger tillsynsvägledning inom kemikalieområdet. Några exempel är:

 • Naturvårdverket (avfall)
 • Läkemedelsverket (kosmetiska och hygieniska produkter)
 • Jordbruksverket (användning av bekämpningsmedel)
 • Livsmedelsverket (kemikalierester i livsmedel)

Hitta rätt myndighet.

Har du en fråga om tillsynsvägledning?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 25 augusti 2020