Tillsynsprojekt 2016

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in den operativa tillsynen i tre huvudområden: kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2016 genomför vi följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Geografiskt urval av företag. Inspektionerna sker utifrån ett brett perspektiv inom vårt tillsynsansvar, utan fokus på specifik lagstiftnings- eller produktgrupp. Alla företag inom området granskas vissa väljs ut för tillsyn. Under 2016 kommer dessa regioner att ingå:

Januari-april: Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborgs län

Maj-sep: Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Oktober-december: Skåne och Hallands län

Bil och bilvårdsprodukter

Via inkommande tips har vi uppmärksammat bristande produktinformation hos bilvårdsprodukter. Vi misstänker att samma brister kan finnas hos båtvårdsprodukter.

Ögonfranslim

Kontroll av innehåll av allergiframkallande ämnen. Säkerställa att risk- och skyddsinformation finns.

Fluorerande växthusgaser

Spridning av vägledning och information. Kontroll av begränsningar.

Riskbaserat urval

Utdrag ur produktregistret enligt riskbaserad modell.

Tullprojektet

Med hjälp av uppgifter från Tullverket identifiera företag som inte anmält sin verksamhet eller sina produkter till produktregistret.

Uppföljningsprojekt

Tillsyn av företag med återkommande brister, nya företag, företag med bristfällig kunskap, med flera.

Färg- och tapetklister

Kontroll av allergener i konserveringsämnen. Säkerställa att risk- och skyddsinformation finns.

Pilotprojekt inom FORUM enligt Reach

Gemensamt EU-projekt hur man utövar tillsyn inom tillståndsprocessen inom Reach. Fokus på tillstånd fas 2.

Återvunna ämnen

Kontroll av regelefterlevnad av återvunna ämnen. Ingår i ett av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag.

Produkter i bygghandel

Tillsammans med de andra Nordiska länderna tillse klassificering och märkning, inklusive artikel 48 CLP (reklam på internet).

Ammoniumnitrat

Tillsyn av produkter som misstänks innehålla för höga halter av ammoniumnitrat.

Övrig händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Tillsyn utifrån inkommande tips till Kemikalieinspektionen. Tipsen granskas och vid behov utförs inspektion. Utifrån tipsen väljs vissa produktgrupper ut för inspektion av hela branschen.

Bekämpningsmedel

Växtskyddsmedel

Granskning av användningsvillkor, etiketter, registerhållning, utbildningsbevis. Att användningsvillkoren är tydliga och reklam hos flertalet företag som tillverkar eller importerar växtskyddsmedel.

Sammansättning av växtskyddsmedel

Kontroll av växtskyddsmedels sammansättningsuppgifter.

Biocider

Granskning av biocidprodukter, godkännande, leverantör av verksamma ämnen, säkerhetsdatablad och märkning.

EU-samverkan biocider, Clean eller nya biocidtillsynsgruppen

Det europeiska tillsynsnätverket Cleen har planerat ett biocidprojekt, men det är oklar när det startas upp och dess relevans för Sverige. Det finns planer på att starta en tillsynsgrupp på EU-nivå för tillsyn av Biocidförordningen. Om denna grupp startar projekt under 2016 kommer dessa prioriteras.

Pilotprojekt

Vi söker ny inriktning på kontroll av miljöövervakningsdata och medierapportering.

Övrig händelsestyrd tillsyn

Anmälningar och tips i form av brev, e-post och telefonsamtal inkommer till myndigheten om ”bristfälliga” produkter (misstänks inte uppfylla krav i lagstiftningen, luktar starkt av kemikalier etc.). Dessa prioriteras och vissa väljs ut för inspektion och kontroll.

Varor

Elektriska produkter

Kontroll av olika produkter hos både större och mindre aktörer med fokus på lågprisvaror och RoHS-direktivet, POPs-förordningen och Reach-förordningen. Inom projektet kommer också USB-kablar kontrolleras som en del av ett EU-gemensamt projekt inom RoHS-nätverket för tillsyn.

Textil

Kontroll av bland annat sängkläder, handdukar och annan inredningstextil. Fokus på Reach- och POPs-förordningen. Projektet är en del av ett EU-gemensamt projekt.

Leksaker

Kontroll av olika leksaker hos både större och mindre aktörer med fokus på RoHS-direktivet, Leksaksdirektivet, POPs-förordningen och Reach-förordningen. Kontroll av brister som upptäckts vid tidigare tillsynsaktiviteter. Särskilt fokus på företag som säljer leksaker i automater, tjocka klistermärken, leksaker i barnmatsmenyer och elektriska leksaker. Projektet är en del av ett EU-gemensamt projekt.

Smycken

Kontroll av smycken med fokus på begränsningar i Reach-förordningen. Bland annat kommer vi att följa upp brister från vårt tillsynsprojekt inriktat på smycken som gjordes i samverkan med kommunerna under 2014. Projektet är en del av ett EU-gemensamt projekt.

Handtag

Kontroll av handtag i gummi och liknande material exempelvis cykelhandtag, tränings- och verktygshandtag. Fokus på de nya begränsningarna av PAH i Reach. Projektet är en del av ett EU-gemensamt projekt.

Sexleksaker

Pilotprojekt mot kontroll av sexleksaker med fokus på Reach-förordningen, POPs-förordningen och RoHS-direktivet. Bred informationsinsats med efterföljande inspektion.

Händelsestyrd tillsyn

Tips i form av brev, e-post och telefonsamtal inkommer till myndigheten om ”bristfälliga” varor (misstänks inte uppfylla krav i lagstiftningen, luktar starkt av kemikalier etc.). Dessa prioriteras och vissa väljs ut för inspektion och kontroll.

Senast uppdaterad 4 september 2020