Reach-rådet
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Reach-rådet

Regeringen har inrättat ett Reach-råd vars syfte är att främja information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i frågor om det nationella genomförandet av EU:s kemikalieförord­ning, Reach.

Rådet ska också samordna utbildningsin­satser. Läs om Reach-rådets seminarier.

Reach-rådet är knutet till Kemikalieinspektionen (KemI) och KemI:s generaldirektör, Nina Cromnier, är ordförande i rådet som har följande sammansättning:

 • Ingemar Malmström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 • Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Lisbeth Svensson, Akzo Nobel Surface Chemistry AB
 • Emma Jansson, Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet
 • Michael Reineskog, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
 • Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv
 • Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier
 • Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless AB 
 • Elisabeth Österwall, Naturvårdsverket
 • Ann Christiansson, Svensk Handel
 • Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket
 • Marie Sandqvist, Teknikföretagen

Ledamöterna i Reach-rådet är förordnade av KemI från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013.

Senast granskad
2013-10-17
Skapad
2011-02-13