Produktregistret
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Regeringsuppdrag om Produktregistret

I regleringsbrevet för budgetåret 2010 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att genomföra en systematisk genomgång av de produkter som ska anmälas till produktregistret. Syftet är att identifiera om det finns behov av att ändra vilka produkter som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt bilagan till förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, den s.k. tullnummerlistan.

I uppdraget ingår att identifiera om det finns överlappande bestämmelser alternativt undantag i annan lagstiftning som påverkar vilka produkter som ska redovisas till produktregister. Vid behov ska bilagan uppdateras med nya nummer och rensas ut på sådana som inte längre är relevanta.

Uppdraget redovisades den 23 september 2010.

Skapad
2011-10-10
Kontakt

Registrator
08-519 41 100
Måndag-fredag
09:00-11:00 och 13:00-15:00
Fax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se