Handläggning av bekämp...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Handläggning av bekämpningsmedel

Uppdraget ges i regleringsbrevet för år 2011.

Handläggningstiden vid myndigheten för ansökningar om godkännande för växtskyddsmedel respektive biocider ska, före utgången av 2011, vara i genomsnitt 12 månader eller kortare i den mån handläggningstiden inte styrs av EU-rätt eller det finns behov av kompletteringar från ansökande företag. Handläggningen av bekämpningsmedel ska så långt möjligt och successivt effektiviseras.

Kemikalieinspektionen ska redovisa:

  • handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocider,
  • kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocider och avgiftsintäkternas andel.

I redovisningen ska det också ingå att översiktligt beskriva de åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera handläggningen av bekämpningsmedel, så att handläggningstiderna kan förkortas samt att företagens och myndighetens kostnader för handläggningen av bekämpningsmedel kan minskas. 

Skapad
2011-11-09