Att tänka på för företag
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Att tänka på för företag

Företag som bedriver en kemisk verksamhet genom att antingen tillverka, föra in en kemisk produkt till Sverige eller byta namn på en sådan måste uppfylla en rad olika bestämmelser. Att bryta mot bestämmelserna kan resultera i en åtalsanmälning eller en miljösanktionsavgift (MSA). Genom att tänka på sakerna nedan kan onödiga åtalsanmälningar och miljösanktionsavgifter undvikas:

  • Klassificera och märk kemiska produkter korrekt och på svenska.
  • Upprätta och lämna korrekta säkerhetsdatablad på svenska.
  • Anmäl era produkter till produktregistret (tillverkning, import, införsel samt när ni sätter ut en produkt på marknaden under eget namn).
  • Ha barnskydd och kännbar varningsmärkning där det krävs.
  • Sälj enbart godkända bekämpningsmedel.
  • Ansök om tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter.

 

Senast granskad
2013-02-04
Skapad
2011-09-13
Kontakt