Överblicksstatistik
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Överblicksstatistik

Hur mycket maskindiskmedel såldes till konsumenter förra året? Vilka kemikalier är vanliga i metallbearbetande industrier? Svar på sådana och många andra frågor går att få i överblickstabellerna.

Korrigering av 2008 års data

På grund av att flera företag reviderat sina uppgifter till produkt­registret för 2008 har samtliga tabeller i Överblick över kemikalier ändrats för detta år. Ändringarna medför minskningar av omsatta mängder.

Datum för publiceringen av korrigeringen är 2011-03-24.

Kvalitetsdeklarationer för statistiken

Branschvis fördelning av produkter

Funktionsvis fördelning av produkter

Produkter fördelat på faroklass

Funktioner, branscher och faroklass

Vanligast förekommande ämnen

Vanligast förekommande ämnen i konsumentprodukter

Största funktionstyperna för de 50 vanligast förekommande ämnena

Vanligast förekommande ämnen per funktion

Antal produkter och kvantitet per statistiskt nummer

Vanligast förekommande ämnen per bransch

Största branscherna per funktion

Största funktionerna per bransch

Tabellerna finns tillgängliga som pdf- och Excel-filer.

 

Kvalitetsdeklarationer

 

 

Branschvis fördelning av produkter

 

Tabell 1 - Antal och kvantitet

   

 

Tabell 1a - Fallande kvantiteter

   

 

Funktionsvis fördelning av produkter

 

Tabell 2 - Antal och kvantitet

   

 

Tabell 2a - Antal och kvantitet (redovisad på treteckennivå
med avseende på funktionskod)


   

 

Produkter fördelat på faroklass

 

Tabell 3 - Antal & kvantitet hälsofarliga

   

 

Tabell 3a - Antal & kvantitet miljöfarliga

   

 

Tabell 4 - fördelat i procent

   

 

Funktioner, branscher och faroklass

 

Tabell 5 - Funktion

   

 

Tabell 5a - Bransch

   

 

Tabell 5b - Funktioner och faroklass

   

 

Tabell 5c - Branscher och faroklass

   

 

Vanligast förekommande ämnen

 

Tabell 6 - Antal

   

 

Tabell 7 - Kvantitet

   

 

Vanligast förekommande ämnen i konsumentprodukter

 

Tabell 8 - Antal

   

 

Tabell 9 - Kvantitet

   

 

Största funktionstyperna för de 50 vanligast förekommande ämnena

 

Tabell 10 - 50 största ämnena, antal

   

 

Tabell 10a - 50 största konsumenttillgängliga
ämnena, antal


   

 

Tabell 11 - 50 största ämnena, kvantitet

   

 

Tabell 11a - 50 största konsumenttillgängliga
ämnena, kvantitet


   

 

Vanligast förekommande ämnen per funktion

 

Tabell 12

   

 

Antal produkter och kvantitet per statistiskt nummer

 

Tabell 13

   

 

Vanligast förekommande ämnen per bransch

 

Tabell 14

   

 

Största branscherna per funktion

 

Tabell 15

   

 

Största funktionerna per bransch

 

Tabell 16

   
Senast granskad
2014-03-28
Skapad
2011-02-18
Kontakt

Logotypen för Sveriges officiella statistik.