Tändvätskor
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tändvätskor

Mängden tändvätska under åren 1997 till 2012

Diagram. Förbrukning av tändvätskor under åren 1997-2012.

Källa: Produktregistret, KemI. Siffrorna för 2012 är preliminära.

Tändvätska används för att tända kol och annat bränsle vid grillning utomhus. Den årliga förbrukningen ligger omkring 5 000 ton enligt produktregistret. Den markanta uppgången i mängd och antal produkter från 2005 kan bero på att flera leverantörer fullgjorde sin skyldighet att anmäla sina tändvätskor till produktregistret.

 

Antal olika tändvätskeprodukter

Diagram. Antal olika tändvätskeprodukter under åren 1997-2012.

Källa: Produktregistret, KemI. Siffrorna för 2012 är preliminära.

 

Ämnen som används i tändvätskor

Tårtdiagram. Olika ämnen som används i tändvätskor, andel i procent 2012.

Källa: Produktregistret, KemI. Siffrorna för 2012 är preliminära.

Huvuddelen av all tändvätska består av normalparaffiner, som är renframställda petroleumprodukter och består av raka kedjor av kolväten med mellan 10 och 14 kolatomer. Cirka 25 procent av alla tändvätskor består av vanlig lacknafta. Andelen tändvätskor som består av lacknaftor har ökat i produktregistret medan andelen normalparaffiner minskat. Detta kan vara en effekt av att fler lågprisprodukter anmäls.

Tändvätskor som består av  petroleumkolväten får bara säljas i förpackningar som har barnskyddande förslutning. Trots det inträffar årligen många tillbud där tändvätskor och barn är inblandade. Läs mer hos Giftinformationscentralen.

Alkoholer och fettsyraestrar, framför allt av raps, utgör alternativ till petroleumkolväten i flytande tändmedel.

Tillbaka till föregående sida

Senast granskad
2013-11-10
Skapad
2011-07-25