Antifouling
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Antifouling

Antifoulingmedel, ofta kallade båtbottenfärger, används för att förhindra påväxt av vattenlevande organismer på båtar, oceangående fartyg eller konstruktioner i vatten. Till produktregistret rapporterades 51 olika antifoulingmedel för 2012 med den sammanlagda mängden 401 ton.

 

Ton verksamt ämne i antifoulingmedel fördelat på användare, 1998-2012Diagran, ton verksamt ämne i antifoulingmedel fördelat på användare, 1998-2012.

Källa: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel.

Mängden av de verksamma ämnen som används i antifoulingmedel för sin förmåga att hindra påväxt har ökat med drygt 150 procent mellan åren 1999 och 2012. Under dessa år har mellan 8 och 27 procent använts i konsumentprodukter. År 2012 såldes 48 ton verksamt ämne i antifoulingfärger för konsumentbruk. Mängden antifoulingfärger som sålts till konsumenter har ökat kraftigt de två senaste åren. Orsaken till denna kraftiga försäljningsökning är oklar.

 

Verksamma ämnen i svenska antifoulingmedel, 2012

Diagram, verksamma ämnen i svenska antifoulingmedel, 2012.

Källa: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2012.

Det är huvudsakligen koppar som används för att hindra påväxt. Koppar tillförs vanligen som kopparoxid, men också andra kopparinnehållande ämnen används. Några godkända produkter innehåller zinkpyrition som aktivt ämne, men mängden kan inte redovisas av sekretesskäl. Tennorganiska föreningar har inte funnits i godkända antifoulingmedel sedan 2001.

Det finns även antifoulingmedel som hindrar påväxt enbart genom sina fysikaliska egenskaper, till exempel ger glatt yta. De innehåller inget aktivt ämne och ingår inte i denna statistik.

Tillbaka till föregående sida

Senast granskad
2013-11-10
Skapad
2011-07-25
Kontakt
Från Ordboken
  • Antifoulingprodukter -

    Kemiska produkter som förhindrar påväxt av vattenlevande organismer på båtar och fartyg.