Kortstatistik
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kortstatistik

I Kortstatistiken finns diagram och kurvor som visar utvecklingen för några kemiska ämnen och produktgrupper i Sverige. Dess syfte är att ge en bild av kemikalieanvändningen, trender och förändring över tiden.

Du kan välja att se data översiktligt eller fördelat på ämnen och ämnesgrupper eller produkter och branscher.

 

Översiktlig kortstatistik

Antal kemiska produkter per registrerande företag

Användning av ämnen som beståndsdel i kemiska produkter

De 20 vanligaste ämnena, omsättning och kvantitet

De branscher som omsätter störst mängd kemikalier i Sverige

De tio produkttyper som omsätts i störst mängder

De tio vanligaste produkttyperna i störst antal

De ämnen som används i flest kemiska produkter

Faroklassade produkters utveckling

Fördelning av kemiska produkter efter faroklass - antal

Fördelning av kemiska produkter efter faroklass - volym

Fördelning mellan olika grupper av ämnen

Förhandsanmälan av nya ämnen i EU

Grönt nyckeltal, mängden hälsofarliga kemiska produkter per person och år

Hälsofarliga kemiska produkter till olika branscher

Importerade och inhemskt tillverkade produkter

Kemikalieleverantörer per bransch

Kvantitativ fördelning av alla ämnen

Länsvis fördelning av registrerande företag

Miljöfarliga produkttyper

Miljöfarlighetsmärkta kemiska produkter till olika branscher

Produktregistret, total omsättning 1996-2010

REACH-registrering för svenska företag

Svenska företags registreringar i Reach

 

Ämnen och ämnesgrupper

 

Produkter och branscher

Skapad
2011-02-28
Kontakt