PM
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

PM

2014

 
KemI PM 1/14
Increasing children’s protection through REACH

PM 1/14, december 2013.

Endast som PDF.

KemI PM 1/14

2013

 
KemI PM 8/13
Ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial

Svenska myndigheter och nanomaterial

PM 8/13, KemI, december 2013.

Endast som PDF.

KemI PM 8/13

KemI PM 7/13
Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut?

Med exemplet kläder och skor.

PM 7/13, KemI, december 2013.

Endast som PDF.

KemI PM 7/13

KemI PM 6/13
Barn och kemikaliesäkerhet

Lagstiftning och andra styrmedel.

PM 6/13, KemI, januari 2014.

Endast som PDF.

KemI PM 6/13

KemI PM 5/13
Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Samarbetsprojekt mellan Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

PM 5/13, KemI, december 2013.

Beställningsnummer 511 102.

KemI PM 5/13

KemI PM 4/13
Soil chemical behaviour of cadmium pigments from paints

PM 4/13, KemI, juni 2013.

Endast som PDF.

KemI PM 4/13

KemI PM 3/13. PDF
Utvärdering av branschdialoger

Branschen för kosmetika och hygienprodukter, leksaksbranschen och textilbranschen.

PM 3/13, KemI, maj 2013.

Endast som PDF.

KemI PM 3/13

KemI PM 2/13
Is it possible to determine thresholds for the effects of endocrine disruptors?

A summary of scientific argumentation from 15 relevant publications on endocrine disruption.

PM 2/13. KemI, februari 2013.

Endast som PDF.

KemI PM 2/13

KemI PM 1/13
The Influence of Legislation on the Location of Chemical Industries

PM 1/13. KemI, februari 2013.

Beställningsnummer 511 081.

KemI PM 1/13

2012

 
KemI PM 18/12
Chlorinated paraffins in Swedish breast milk

PM 18/12. KemI, december 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 18/12

KemI PM 17/12
Temporal trends of perfluorinated alkyl acids in eggs, milk and farmed fish from the Swedish food production

PM 17/12. KemI, december 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 17/12

PM 16/12
Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

PM 16/12. KemI, december 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 16/12

PM 15/12
Karaktärisering av kända hormonstörande substanser som underlag för utvärdering av hur väl dagens informationskrav och föreslagna kriterier identifierar hormonstörande ämnen

PM 15/12. KemI, december 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 15/12

KemI PM 14/12
Material Recycling without Hazardous Substances

– Experiences and future outlook of ten manufacturers of consumer products

PM 14/12. KemI, december 2012.

Beställningsnummer: 511 074

KemI PM 14/12

PM 13/12
Kunskapssammanställning av forskning relaterad till hormonstörande ämnen i Sverige 2005-2011

PM 13/12. KemI, december 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 13/12

KemI PM 12/12
Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten

PM 12/12. KemI, oktober 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 12/12

KemI PM 11/12
Skadedjurssanerares behörighet

PM 11/12. KemI, oktober 2012.

Beställningsnummer: 511 070 

KemI PM 11/12

KemI PM 10/12
Biocide treated articles – assessing knowledge levels

PM 10/12. KemI, oktober 2012.

Beställningsnummer: 511 068 

KemI PM 10/12

KemI PM 9/12
The sensitivity of the Baltic Sea ecosystems to hazardous compounds – The BaltSens project

PM 9/12. KemI, oktober 2012.

Beställningsnummer: 511 063 

KemI PM 9/12

KemI PM 8/12
Low-dose effects of Bisphenol A - identification of points of departure for the derivation of an alternative reference dose

PM 8/12. KemI, september 2012.

Endast som PDF. 

KemI PM 8/12

PM 7/12

Kemisk karakterisering av plastdetaljer i leksaker och barnartiklar

PM 7/12. KemI, september 2012.

Beställningsnummer: 511 057.

KemI PM 7/12

PM 6/12
Literature survey of chemicals in toys

PM 6/12. KemI, september 2012.

Beställningsnummer: 511 056.

KemI PM 6/12

KemI PM 5/12
Nationella byggregler avseende kemiska ämnen – kartläggning av enskilda EU-länder

PM 5/12. KemI, november 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 5/12

PM4/12

Swedish agencies and nanomaterial: Activities and developments

PM 4/12. KemI, juni 2012.

Beställningsnummer: 511 046.

KemI PM 4/12

PM 3/12

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter

En kartläggning av den kemiska sammansättningen i elektronikkomponenter.

PM 3/12. KemI, april 2012.

Beställningsnummer: 511 044.

KemI PM 3/12

PM 2/12

Biocide treated articles

– an Internet survey

Studien beskriver hur biocidbehandlade konsumentprodukter marknadsförs på Internet.

PM 2/12. KemI, mars 2012.

Endast som PDF.

KemI PM 2/12

PM 1/12

Antibacterial substances leaking out with the washing water

Analyses of silver, triclosan and triclocarban in textiles before and after washing.

PM 1/12. KemI, februari 2012.

Beställningsnummer: 511 032. Finns ännu endast som PDF.

KemI PM 1/12

2011

 

PM 4/11
Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt

Analys av silver, triklosan och triklokarban i textilier före och efter tvätt. 

PM 4/11. KemI, december 2011.

Beställningsnummer: 511 023. Finns ännu endast som PDF.

KemI PM 4/11

PM 3/11
The Environmental Economics of a Global Ban on Mercury-added Products

PM 3/11. KemI, november 2011.

Beställningsnummer: 511 018.  Finns ännu endast som PDF.

KemI PM 3/11

PM 2/11
Mercury phase-out

A study of the experiences of Swedish companies.

PM 2/11. KemI, oktober 2011.

Beställningsnummer: 511 017.

KemI PM 2/11

KemI PM 1/11
Internationell förekomst av ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet

PM 1/11. KemI, maj 2011.

Endast som PDF.  

KemI PM 1/11

2010

 
KemI PM 4/10
Kemikalier och klimat

Synergier och målkonflikter mellan miljömålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.

PM 4/10. KemI, oktober 2010.

Beställningsnummer: 510 985.

KemI PM 4/10

KemI PM 3/10
Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH State of the Art, Gaps and Options for Improvement

PM 3/10. KemI, juni 2010.

Beställningsnummer: 510 968.

KemI PM 3/10

KemI PM 2/10.
Klimatförändringarna - en utmaning för jordbruket och giftfri miljö

PM 2/10. KemI, juni 2010.

Beställningsnummer: 510 967.

KemI PM 2/10

KemI PM 1/10.
Capacity Building for Sound Management of Chemicals.

PM 1/10. KemI, mars 2010.

Beställningsnummer: 510 961.

KemI PM 1/10

2009

 

KemI PM 4/09.
Högfluorerade ämnen i kläder, skor och kemiska produkter – ett tillsynsprojekt

PM 4/09. KemI, juli/agusti 2009.

Endast som PDF.

KemI PM 4/09

KemI PM 3/09.
Hur används PRIO?

En utvärdering av Kemikalieinspektionens prioriteringsguide.

PM 3/09. KemI, maj 2009.

Beställningsnummer: 510 934.

KemI PM 3/09 

KemI PM 2/09.
Nanomaterial – aktiviteter för att identifiera och uppskatta risker

PM 2/09. KemI, maj 2009.

Beställningsnummer: 510 933.

KemI PM 2/09

KemI PM 1/09.
Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 - analys och prognos

PM 1/09. KemI, maj 2009.

Beställningsnummer: 510 931.

KemI PM 1/09 

2008

 

KemI PM 5/08.

Kartläggning av kemiska ämnen i tre materialslag; plast, gummi och textil

PM 5/08. KemI, oktober 2008.

Bilagorna 1-3

Beställningsnummer: 510 910.

KemI PM 5/08

KemI PM 4/08.
Legislation for risk management at marketing of chemicals - the first step of the supply chain

PM 4/08. KemI, juni 2008.

Beställningsnummer: 510 899.

KemI PM 4/08

KemI PM 3/08.
Tough action is needed to achieve A Non-Toxic Environment

A brief summary of the basis of the second in-depth evaluation of the Environmental Quality Objective A Non-Toxic Environment.

PM 3/08. KemI, mars 2008.

Beställningsnummer: 510 898.

KemI PM 3/08

KemI PM 2/08.
Sammanfattning av underlag till den andra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

PM 2/08. KemI, mars 2008.

Beställningsnummer: 510 896.

KemI PM 2/08 

KemI PM 1/08.
Lokal och regional kemikalieanvändning - inventering och utarbetande av metoder för mätning

PM 1/08. KemI, januari 2008.

Beställningsnummer: 510 888.

KemI PM 1/08

2007

 
KemI PM 1/07.
Capacity Building for Chemicals Control. Organisation, responsibilities and tasks of governmental institutions and trade and industry

PM 1/07. KemI, juli 2007.

Beställningsnummer: 510 871.

KemI PM 1/07

 2006

 
KemI PM 3/06.
Synthetic turf from a chemical perspective - a status report

PM 3/06. KemI, juli 2006.

Beställningsnummer: 510 834.

KemI PM 3/06

KemI PM 2/06.
Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv, en lägesrapport.

PM 2/06. KemI, juni 2006.

Beställningsnummer: 510 841.

KemI PM 2/06

KemI PM 1/06.
Survey and technical assessment of alternatives to TBBPA and HBCDD

PM 1/06. KemI, maj 2006.

Beställningsnummer: 510 831.

KemI PM 1/06

2005

 
KemI PM 9/05.
Mercury-free Dental Fillings

Phase-out of amalgam in Sweden.

PM 9/05. KemI, december 2005.

Beställningsnummer: 510 821.

KemI PM 9/05

KemI PM 8/05.
RIO 2005 - Regionala inpektionsprojekt i Kalmar-, Stockholms- och Sörmlands län

PM 8/05. KemI, december 2005.

Beställningsnummer: 510 819.

KemI PM 8/05

KemI PM 7/05.
Mercury-free blood pressure measurement equipment

Experiences in the Swedish healthcare sector.

PM 7/05. KemI, november 2005.

Beställningsnummer: 510 815.

KemI PM 7/05

KemI PM 6/05.
Konstnärsfärger 2004 - ett inspektionsprojekt.

PM 6/05. KemI, juli 2005.

Beställningsnummer: 510 812.

KemI PM 6/05

KemI PM 5/05.
Antibakteriella substanser och azofärgämnen i varor

PM 5/05. KemI, juni 2005.

Beställningsnummer: 510 810.

KemI PM 5/05

KemI PM 4/05.
Hur riskerna med båtbottenfärger för fritidsbåtar kan minska

PM 4/05. KemI, juni 2005.

Beställningsnummer: 510 808.

KemI PM 4/05

KemI PM 3/05.
Säkerhetsdatablad för arbetsplatsens behov

Myndighetssamverkan 2004 - Ett tillsynsprojekt om säkerhetsdatablad för avfettningsmedel.

PM 3/05. KemI, maj 2005.

Beställningsnummer: 510 807.

KemI PM 3/05

KemI PM 2/05.
Kemikalieinspektionens polisanmälningar efter miljöbalkens införande

Sammanställning 1999-2003.

PM 2/05. KemI, april 2005.

Beställningsnummer: 510 806.

KemI PM 2/05

KemI PM 1/05.
RIO Skåne 2004

Ett regionalt inspektionsprojekt.

PM 1/05. KemI, mars 2005.

Beställningsnummer: 510 802.

KemI PM 1/05

2004

 
KemI PM 9/04.
Biocid 2004

Ett inspektionsprojekt om mygg-, flug- och fästingmedel.

PM 9/04. KemI, november 2004.

Beställningsnummer: 510 800.

KemI PM 9/04

KemI PM 8/04.
Guidance in the Assessment of Diffuse Emissions from Articles

PM 8/04. KemI, november 2004.

Beställningsnummer: 510 797.

KemI PM 8/04

KemI PM 7/04.
Vägledning vid bedömning av diffusa emissioner från varor

PM 7/04. KemI, november 2004.

Endast som PDF.

KemI PM 7/04

KemI PM 6/04.
Pesticide Risk Indicators at National Level and Farm Level - A Swedish Approach

PM 6/04. KemI, september 2004.

Beställningsnummer: 510 793.

KemI PM 6/04

KemI PM 5/04.
Survey and technical assessment of alternatives to decabromodiphenyl ether (decaBDE) in textile applications

PM 5/04. KemI, september 2004.

Beställningsnummer: 510 792.

KemI PM 5/04

KemI PM 4/04.
Kartläggning och teknisk bedömning av alternativ till dekabromdifenyleter (dekaBDE) i textila applikationer.

PM 4/04. KemI, september 2004.

Endast som PDF.

KemI PM 4/04

KemI PM 3/04.
Allergi 2003

Rapport från ett inspektionsprojekt.

PM 3/04. KemI, september 2004.

Beställningsnummer: 510 788.

KemI PM 3/04

KemI PM 2/04.
Flamskydd 2003

Rapport från inspektioner hos cirka 50 företag som tillverkar, för in eller importerar flamskyddade varor.

PM 2/04. KemI, juni 2004.

Beställningsnummer: 510 784.

KemI PM 2/04

KemI PM 1/04.
Rapport från ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

PM 1/04. KemI, april 2004.

Beställningsnummer: 510 775.

KemI PM 1/04

2003

 
KemI PM 3/03.
Båtbottenfärger

Ett inspektionsprojekt.

PM 3/03. KemI, juni 2005.

Endast som PDF.

KemI PM 3/03

KemI PM 2/03.
Varor och barn

Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003.

PM 2/03. KemI, april 2004.

Endast som PDF.

KemI PM 2/03

2002

 
KemI PM 3/02.
Rapport från ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2002

PM 3/02. KemI, april 2004.

Beställningsnummer: 510 777.

KemI PM 3/02

KemI PM 2/02.
Chemicals in articles – where is the knowledge?

A project aimed at developing methodology for follow-up of chemical contents in articles.

PM 2/02. KemI, januari 2002.

Beställningsnummer: 510 732.

KemI PM 2/02

KemI PM 1/02.
Kemikalier i varor - var finns kunskapen?

Rapport från ett metodikprojekt för uppföljning av kemikalier i varor.

PM 1/02. KemI, januari 2002.

Beställningsnummer: 510 730.

KemI PM 1/02

2001

 
KemI PM 2/01.
Kemikaliespridning från produkter

Kemikalier i skor - en förstudie.

PM 2/01. KemI, juni 2001.

Beställningsnummer: 510 720.

KemI PM 2/01

KemI PM 1/01.
Lägesbeskrivning för avveckling av bly, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, nonylfenoletoxilater och klorparaffiner.

PM 1/01. KemI, januari 2001.

Beställningsnummer: 510 712.

KemI PM 1/01

 


Senast granskad
2014-02-20
Skapad
2011-03-14

Beställ KemI-rapporter, pm, broschyrer, fakta­blad hos:

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis. Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.

 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91