Välbesökt Forum för Gi...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Välbesökt Forum för Giftfri miljö 2011

18 november 2011

Välbesökt Forum för Giftfri miljö 2011

Skydda barnen bättre var temat på årets Forum för Giftfri miljö, den 17 november 2011. Konferensen lockade 300 deltagare till Norra Latin i Stockholm. Kemikalieinspek­tionens generaldirektör Nina Cromnier summerade dagen genom att slå fast angelägna behov inför framtiden: Att utveckla lagstiftningen och bättre information till konsumenter stod högt på listan.

Miljöminister Lena Ek gästade konferensen och framförde sitt tack till alla som lägger tid på arbetet för en Giftfri miljö.
– Jag är otroligt glad över att Kemikalieinspektionen fått uppdraget att stärka arbetet för en Giftfri vardag. Kraftfulla ansträngningar måste göras för att minska direkta exponeringar för farliga kemiska ämnen. Hormonstörande ämnen är en viktig prioritering för regeringen och när det gäller cocktaileffekter behövs mer forskning, sade miljöministern.

Lena Ek levererade också en nyhet till deltagarna. Hon berättade att regeringen samma dag fattat beslut om regler för farliga ämnen i tatueringsfärger. Hela 2000 tatueringar görs i snitt varje dag i Sverige – en folkhälsofråga om något.

Under dagen pågick delseminarier med olika fördjupningsteman. Diskussionerna handlade om hur hälso- och miljöfarliga ämnen kan undvikas när nya bostäder och offentliga lokaler ska byggas, hur leksakshandlare kan skaffa sig kunskap och erbjuda ett sortiment utan hälsofarliga ämnen, kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi, kläder utan giftiga kemikalier, barnmat utan rester av farliga ämnen och om forskning och lagstiftning för barns giftfria vardag.

Dagen avslutades med en paneldiskussion. I panelen satt professor Åke Bergman, Stockholms universitet, miljökemisten Gudrun Bremle, Landstinget i Jönköpings län, klädskaparen Annika Matilda Wendelboe, Peter Trillingsgaard från LEGO, Louise Ungert, miljöchef hos Konsumentföreningen Stockholm och Mikael Karlsson som är ordförande för Naturskyddsföreningen.

Se inspelningar från dagens program och presentationer från delseminarierna längre ner på sidan. Programmet.

Förmiddagspasset i plenum, Pelarsalen, Norra Latin

Miljöminister Lena Eks tal

Eftermiddagspasset i plenum, Pelarsalen, Norra Latin

Avslutning, unga dansare från Lasse Kühlers dansskola

Presentationer från delseminarier

Program - Forum för Giftfri miljö 2011

Plenum

Jan Hammar - Kemikalieinspektionen

Erik Herngren - Kairos Future

1. Bygg skolor och hem utan farliga ämnen

Erik Gravenfors - Kemikalieinspektionen

Cynthia de Wit - Institution för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

Ola Wik - Statens Geotekniska Institut, SGI

Sara Giselsson - Boverket

2. Låt barnen leka giftfritt

Christina Larsson - Kemikalieinspektionen

Swerea IVF

3. Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi

Christel Søgaard Kirkeby - Miljöstyrelsen, Danmark

Lena Nohrstedt - Läkemedelsverket

Ulf Åkerström - ACO Hud Nordic AB

4. Kläder utan giftiga kemikalier

Mona Blomdin Persson - Kemikalieinspektionen

Irene Hägglund - Sweden Textile Water Initiative, STWI

5. Barnmat utan rester av farliga ämnen

Peter Bergkvist - Kemikalieinspektionen

Anna Wannberg - Livsmedelsverket

Emma Halldin Ankarberg, - Livsmedelsverket

Lars Hellbom - KRAV

Stina Björneholm - Semper AB

6. Forskning och lagstiftning för barns giftfria vardag 

Per Bergman - Kemikalieinspektionen

Mattias Öberg - IMM

Olle Söder - Karolinska Institutet