Uppdaterat scenario fö...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Uppdaterat scenario för läckage till grundvatten

30 maj 2012

Ett av Sveriges scenarier som används för riskbedömning av växtskyddmedels läckage till grundvatten har uppdaterats.

Näsbygårdsscenariot är ett av tre svenska jordscenarier som används för att beräkna grundvattenhalter av bekämpningsmedel i ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel i Sverige. Jordtypen i Näsbygårdsscenariot är en lerhaltig morän där makroporflöde (maskgångar och sprickor) bidrar till ökat läckage till grundvatten.

Näsbygårdsscenariot har nu uppdaterats i enlighet med ett förslag som Sveriges Lantbruksuniversitet har lagt fram i sin rapport ”Evaluation of Näsbygård soil as a worst case scenario for clayey moraine soils in Skåne”.

Det reviderade Näsbygårdsscenariot kommer att finnas tillgängligt i den uppdaterade versionen av beräkningsmodellen MACROinFOCUS (5.5.3) och ska användas i ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel i Sverige från och med att det publiceras. För redan inskickade ansökningar ska det uppdaterade Näsbygårdsscenariot användas om kompletterande simuleringar krävs av Kemikalieinspektionen.

För mer detaljerad information läs mer på webbsidan Läckage till grundvatten

 

Mer hos Kemikalieinspektionen