Textilföretag behöver ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Textilföretag behöver mer kunskap om kemikalier i sina varor

26 maj 2010

Kemiska ämnen som finns i varor och påverkar vår miljö och hälsa uppmärksammas mer och mer. Kemikalieinspektionen (KemI) fick 2009 en uppmaning från regeringen att intensifiera tillsynen av varor, särskilt varor som används av barn och andra känsliga grupper.

Under hösten 2009 och våren 2010 har myndigheten inspekterat ett femtiotal tillverkare, distributörer och försäljare av textilier för barn. Företagen handlar med bland annat kläder, inredningstextil, bäddtextil, klädslar till barnvagnar och bilbarnstolar.

Ett tidigare dialogprojekt med textilbranschen 2008 visade att kunskaperna om kemikalieinnehåll i textilier var bristfällig hos många företag. Ett syfte med det nya projektet var att kontrollera hur tillverkare och importörer arbetar med kemikaliefrågor och i vilken utsträckning de har kunskap om innehållet i sina varor. Vid inspektionerna har KemI även informerat om vilka kemikaliekrav som finns i lagstiftningen.

Nästan hälften av de inspekterade företagen var små importörer med 1-15 anställda. De flesta av dessa var distributörer, några butiker fanns också med. Av de större företagen ingick många i internationella koncerner.

Resultatet visar att det är stora skillnader i kunskapsnivå. Vart femte företag visade på goda kunskaper och rutiner för att säkerställa att de varor man importerar inte innehåller farliga eller otillåtna kemikalier. Men hälften av företagen saknade helt kunskap om kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning.

De ställde heller inga krav på sina leverantörer vad gäller innehåll av kemikalier i de varor de säljer. Erfarenhet från projektet visar emellertid att företagens storlek inte var avgörande för kvaliteten på kemikaliekontrollen.

Detta gäller för företag som sätter ut varor på den svenska marknaden:

  • Svenska företag har ansvar för att de varor som släpps ut i Sverige uppfyller lagkraven och inte utgör några allvarliga hälso- eller miljörisker, detta gäller även om företaget ingår i en internationell koncern.
  • Alla led i distributionskedjan har ansvar även agenter och dotterbolag i internationella koncerner.

Tips till företag:

  • Stickprovsanalyser är ett bra sätt att kontrollera att den beställda varan lever upp till de krav som ställts. Många företag arbetar med utländska laboratorier för att kunna kontrollera att varorna håller vad man avtalat när det gäller kvalitet och kemikalieinnehåll.
  • Företag som själva finns på plats i tillverkningslandet har större möjlighet att få insyn i och påverka produktionen. KemI har sett exempel på företag som har öppnat egna kontor i Asien med både svensk och lokal personal. Andra har valt att knyta kunnig lokal personal till sig som kan språk och kultur och jobbar nära den faktiska produktionen.

Tips till konsumenter:

  • Är du osäker på om en produkt innehåller kemikalier så fråga i butiken där du köpt den. Det är försäljarens ansvar att ta reda på att produkter som de släpper ut på marknaden inte utgör några allvarliga hälso- eller miljörisker.
  • Om produkter innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns uppsatta på EU:s kandidatförteckning har du rätt att få mer detaljerad information om detta inom 45 dagar, om halten av ämnet överstiger 0,1 procent av varans vikt. Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som anses så skadliga att de regleras hårdare. Exempel på kandidatämnen är ftalaterna DEHP och DBP.

 

Kontakt