Smycken analyserade – ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Smycken analyserade – en fjärdedel innehåller bly

27 maj 2010

Under våren 2010 har Kemikalieinspektionen (KemI) analyserat smycken för att ta reda på hur höga blyhalter de innehåller. Resultaten visar att en fjärdedel av 50 testade halsband, armband, örhängen och ringar inne­håller mer än 0,1 procent bly. Fyra av dem har halter på 19 procent eller mer. Det smycke som innehöll mest bly hade 27 procent.

Tidigare analyser av smycken visar att blyhalten i bijouterier har legat ganska konstant de senaste åren. Efter den senaste analysen som gjordes 2008/2009 har inga stora förändringar skett, trots att företagen i sam­band med den inspektion som gjordes då sade sig arbeta med problemet.

Bly är en tungmetall och dess skadlighet är känd sedan länge. Den klassas som reproduktionstoxisk (kan påverka fertiliteten och skada fostrets utveckling). Redan vid låg exponering för bly kan nervsystemet skadas. Särskilt foster och små barn där hjärnan utvecklas är känsliga.

Enligt produktsäkerhetslagen ska bara säkra produkter finnas på marknaden men Sverige har i dag inga särskilda regler om bly i smycken. Bly är däremot begränsat i flera andra typer av produkter, bland annat livsmedelskärl, kosmetika och elektriska och elektroniska apparater.

I samband med ett regeringsuppdrag 2007 föreslog KemI tillsammans med Naturvårdsverket en gräns på 0,1 procent i konsumentprodukter där man ansåg att det finns en påtaglig och allvarlig risk för hälsoskador. Lödda och gjutna smycken och accessoarer var en av de varugrup­perna. Några andra var kritor, ljus och ljusvekar, tenn­soldater och lödtenn för hobbybruk.

I flera andra länder har man redan infört gränser för bly i liknande produkter. Danmark har en gräns på 0,01 pro­cent. En orsak är de larm som kommit från bland annat Japan och USA om små barn som förgiftats när de sugit på eller svalt smycken. 

Ett EU-förslag om blyförbud i smycken kommer troligen att läggas fram under 2010. Den europeiska kemikalie­myndigheten ECHA kommer därefter att publicera förslaget på sin webbplats. Där ska det också finnas möjlighet att lämna synpunkter. Det kan sedan dröja upp till ett år innan ett beslut tas.

Mer hos Kemikalieinspektionen
Kontakt