Såpa och växtolja som ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Såpa och växtolja som växtskyddsmedel

16 mars 2012

Kemikalieinspektionen tolkar EU:s regler så att medel som enbart verkar som en fysisk barriär mot skadegörare ska slippa prövningsplikt. Det gäller till exempel odlingsvävar som hindrar att insekter eller fåglar kommer åt grödan.

KemI öppnar också för att  medel som nu blivit prövningspliktiga efter att ett tidigare nationellt undantag har upphört, kan behandlas via ett snabbspår. Det kan handla om medel som är baserade på såpa eller växtoljor och som används i växtskyddssyfte. De företag som har sådana medel måste därför göra en bedömning om produkterna omfattas av EU-förordningen.
KemI kommer att prioritera sådana ansökningar så att odlarna inte drabbas av några drastiska förändringar inför den kommande odlingssäsongen.

Vägledning till företag

KemI har utfärdat en vägledning till företagen som bland annat redovisar vilka alternativa handlingsvägar som finns att nu söka. Det går t ex att ansöka om ett ömsesidigt erkännande (som bygger på att medlet är godkänt i ett annat EU-land) eller ett traditionellt produktgodkännande. Det finns också några medel baserade på såpa och rapsolja som redan är godkända att använda. KemI välkomnar att företagen tar kontakt med myndigheten om det finns frågor om ansökningsförfarandet.

KemI kommer att agera på gemenskapsnivå för att få bättre klarhet om vilka ”gråzonsprodukter” som omfattas av EU-förordningen. Parallellt med det arbetet verkar KemI för att medel med låg risk, som inte kan undantas prövning, ges möjligheter till en förenklad och billigare prövningsprocess.

Läs vägledningen här

 

Kontakt

Peter Bergkvist
Strategisk rådgivare