Rapporten från KemI:s ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Rapporten från KemI:s konferens ute nu

20 januari 2012

Den sammanfattande rapporten från Kemikalieinspektionens konferens Forum för Giftfri miljö den 17 november 2011 finns nu att ladda ned.

Konferensen samlade 300 deltagare som lyssnade på och diskuterade behovet av att skydda barnen bättre från de kemikalier som finns i vardagen. Diskussionerna handlade bl.a. om varför barn är särskilt känsliga, vilka vanliga produktgrupper som kan leda till kemikalieexponering, vilka konsumtionsmönster vi kan förvänta oss i framtiden och vad som behöver göras för att minska riskerna med kemikalier i barns vardag.  Medverkade gjorde bl.a. miljöminister Lena Ek, professor Åke Bergman, Erik Herngren från Kairos Future, Peter Trillingsgaard från Lego, kläddesignern Annika Matilda Wendelboe, Gudrun Bremle från Landstinget i Jönköping,  Louise Ungerth från Konsumentföreningen Stockholm, Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen och Nina Cromnier från Kemikalieinspektionen.  

Rapporten innehåller också de slutsatser som deltagarna drog vid de sex delseminarierna:

 • Bygg skolor och hem utan farliga kemikalier
 • Låt barnen leka giftfritt
 • Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi
 • Kläder utan giftiga kemikalier
 • Barnmat utan rester av farliga ämnen
 • Forskning och lagstiftning för barns giftfria vardag

Ny konferens den 15 oktober 2012

Kemikalieinspektionen planerar för en ny konferens under 2012. Den kommer att äga rum måndagen den 15 oktober. Mer information om detta publiceras längre fram.

Omslagen på Kemikalieinspektionens konferensrapport 2011

Hämta rapporten som PDF

Relaterat

Läs mer och se inspelningar från konferensen 2011

Läs om KemI:s konferens Forum för Giftfri miljö 2010

 
Från Ordboken
 • Giftfri miljö -

  Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

  Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om en ny formulering av målen för Giftfri miljö:

  "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Kontakt

Broschyren Kemikalier i barns vardag

KemI:s broschyr Kemikalier i barns vardag finns i en ny utgåva från december 2011. Den finns också översatt till engelska.

Kemikalier i barns vardag

Chemicals in the daily life of children