Nya avgifter från 1 ma...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Nya avgifter från 1 mars 2010

27 februari 2011

Den 1 mars 2010 ändras reglerna om kemikalieavgifter

Maxavgiften för produkter i Kemikalieinspektionens pro­duktregister sänks. Ansökningsavgiften för prövning av bekämpningsmedel höjs.

Kemikalieavgifter kopplade till produktregistret

Produktregistrets nya avgifter kommer att innebära lägre kostnader för de flesta företag. Den nya avgiften består av två delar, en registeravgift och en mängdavgift som beräknas efter hur många ton av en produkt som ett företag tillverkar eller för in till Sverige.

Registeravgiften är 250 kronor per produkt. Avgiften blir för ett företag max 70 000 kronor per år. Den nya mängdavgiften är 12 kronor per ton för de produkter företaget tillverkar eller för in i Sverige. Också denna avgift har ett tak på 70 000 kronor. Det innebär att ett företag som mest betalar 140 000 kronor om året.

Avgifterna gäller fortfarande bara de företag som tar in eller tillverkar mer än 1 000 kilo kemiska produkter per år. Precis som tidigare går det att anmäla produkter under gemensam beteckning.

För mer information om vilka produkter som ska anmälas till produktregistret, se bilagan i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Avgifter för bekämpningsmedel

Ansökningsavgifterna för att få bekämpningsmedel pröva­de och godkända höjs för att hamna i nivå med de kost­nader som Kemikalieinspektionen har för att pröva ansök­ningar om godkännande. Så har det hittills inte varit.

Några nya avgifter tillkommer också. Till exempel kommer det att kosta 2 000 kronor att ansöka om ytterligare ett namn för en redan registrerad produkt. Läs mer om avgiftsnivåerna i förordningen (1998:940), 6 kap. 7 – 32 §§.

 

De nya bestämmelserna finns att läsa i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, kapitel 6.

Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter upphör att gälla (ändringsförordning (2010:3).

... ...

Kontakt