KemI vill ha synpunkte...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI vill ha synpunkter på EU:s kemikalieregler

19 oktober 2011

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med tio andra centrala myndigheter göra en bred genomgång av EU:s lagstiftning och andra styrmedel som har betydelse för kemikaliehanteringen.

Rapporten ska lämnas i januari 2012 och vara ett underlag för Miljömålsberedningens arbete med att ta fram en strategi för Sveriges arbete inom EU och internationellt för en giftfri miljö.

Rapporten ska innehålla förslag till hur EU:s regelverk bör utvecklas och förbättras. Förhoppningsvis kan rapporten bli ett viktigt underlag för att identifiera de miljöfrågor med anknytning till kemikalier som Sverige ska driva i EU under de närmaste åren.

Det är viktigt att få in synpunkter från alla berörda. KemI inbjuder därför till synpunkter på hur EU-regler och andra internationella regler på området kan utvecklas och förbättras.

Synpunkter kan lämnas på e-post till adressen kemi@kemi.se

eller per post till

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Synpunkter som lämnas direkt till någon av övriga myndigheter som deltar i arbetet behöver inte lämnas även till Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen kommer att redovisa läget i arbetet med uppdraget vid ett möte med myndighetens EU-informationsgrupp den 30 november 2011. Där finns det möjlighet till diskussion. Mer information om mötet kommer att läggas ut på webbplatsen.

Välkommen att skicka in förslag och synpunkter senast den 25 november 2011.

 

Kontakt