KemI ber om regeringen...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI ber om regeringens tillåtelse att utfärda tillstånd för myggbekämpning

29 mars 2011

NEDAB (Nedre Dalälvens Utvecklings AB) har begärt dis­pens från förbudet mot spridning av bekämpningsmedel från helikopter i områden vid Nedre Dalälven under 2011. Ansökan omfattar till stor del åtgärder i Natura 2000-områden. För bekämpning i särskilt skyddade områden (Natura 2000-områden) krävs särskilt tillstånd.

Eftersom myggplågan är så stor vill KemI ge till­stånd för bekämpning och ber därför om regeringens tillåtelse att få göra det. Skälet är att det saknas alternativa lösningar och att bekämpning måste genomföras för att undanröja den sanitära olägenhet som myggen innebär för de som bor och arbetar i området.

I samverkan med Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser beslutades att KemI 2011 skulle skicka en remiss till myndigheter, berörda länsstyrelser och kommuner, universitet och intresseorganisationer där KemI föreslår att årets dispens ges i likhet med förra året. Remissvar har inkommit och resultatet blir att KemI skickar en hemställan till regeringen. Remissinstanserna förstår olägenheterna med myggen men är oroliga över långsiktiga konsekvenser av bekämpning i Natura 2000-områden.

KemI bad den 28 mars 2011 om regeringens tillåtelse att ge tillstånd för myggbekämpning i Natura 2000-områden.

 

Mer hos Kemikalieinspektionen
Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se