Inga farliga ämnen i n...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Inga farliga ämnen i nya varor

16 september 2011

- Människor ska inte utsättas för farliga ämnen i varor. Därför behövs strängare regler, säger Nina Cromnier, generaldirektör på Kemikalieinspektionen som nu presenterar en strategi för att minska riskerna med kemikalier i varor.

Vi förbrukar fler varor och det tillverkas fler kemikalier än någonsin. Kemikalieinspektionen har därför tagit ett helhetsgrepp på varuområdet. Möjligheter och utmaningar redovisas men också hur arbetet bör gå till. Utöver lagkrav innehåller strategin även andra förslag som kan få fler företag att höja ambitionen i kemikaliearbetet. Det handlar bland annat om att få kunder att ställa större krav på varor och att stödja små och medelstora företag i deras arbete med att byta ut farliga ämnen i varor.

Globala varuströmmar

- Att begränsa riskerna är ingenting vi i Sverige själva klarar av. Varuströmmarna är globala och volymerna ökar hela tiden. Därför ger vi exempel på vad vi anser behöver göras av näringsliv och myndigheter men också på politisk nivå i Sverige, EU och globalt, säger Petra Ekblom på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen anser att det som gäller för kemiska produkter också ska gälla varor som innehåller farliga ämnen:

• Företagen ska byta ut farliga ämnen – de farligaste ämnena ska inte finnas i nya varor
KemI ska under hösten analysera hur EU:s lagstiftning kan utvecklas för att påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen i konsumentvaror.

• Information om varors innehåll ska följa med hela vägen från producent till kund och avfallshanterare
KemI föreslår att skärpta informationskrav införs i EU. Sverige deltar också aktivt i ett FN-projekt för att skapa förutsättningar för informationssystem globalt eftersom en stor del av produktionen sker utanför EU.

• Kunskap ska finnas om kemikalierisker och hur dessa kan hanteras
KemI föreslår att särskilda medel satsas på forskning om risker med kemikalier i varor. Informationsinsatser och seminarier riktade till strategiska målgrupper ska öka kunskapen hos fler aktörer.

• En effektiv kontroll av att företagen följer reglerna ska finnas
KemI föreslår en ökad samverkan mellan tillsynsmyndigheterna inom EU där alla länder deltar.

En del av handlingsplanen för en giftfri vardag

Varustrategin är ett steg i den handlingsplan för en giftfri vardag som KemI tagit fram tidigare i år. Varugrupper som prioriteras är leksaker och andra varor för barn, kläder, skor, byggprodukter, inredning och elektronik.

- Det är vardagsvaror som många kommer i kontakt med och vi vet att de kan innehålla farliga ämnen. Alla, även särskilt känsliga grupper som barn och unga, utsätts för dem hela tiden eftersom de finns i våra hem, i skolan och på arbetsplatser. De orsakar dessutom stora mängder avfall vilket ökar risken för att farliga ämnen sprids till miljön, säger Petra Ekblom.

Gröna drivkrafter finns

Även om varustrategin i första hand riktar sig till beslutsfattare och myndigheter borde det finnas ett intresse för olika branscher att vilja vara med i det fortsatta arbetet.

- Vi har redan etablerade branschdialoger och vet att det finns ”gröna” drivkrafter i produktions- och leverantörsleden. Ett sådant samarbete ökar både kunskapsläget och tempot i det fortsatta arbetet, säger Nina Cromnier.

 

Mer hos Kemikalieinspektionen

Kontakt:
Petra Ekblom, utredare, 08-519 41 223
Mona Blomdin Persson, sekretariatschef,  08-519 41 133
Nina Cromnier, generaldirektör, nås genom KemI:s presskontakt 076-504 12 73