Handlingsplan för gift...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Handlingsplan för giftfri vardag

10 mars 2011

Riskerna med kemikalier i vardagen ska minska. Det fastslog regeringen när Kemikalieinspektionen (KemI) i december 2010 fick i uppdrag att göra en handlingsplan för en giftfri vardag som ska gälla från 2011.

– Det här betyder att kemikalier i vardagsvaror kommer att uppmärksammas mer och det är vi glada för. Det är något som Kemikalieinspektionen arbetat med i flera år och nu kan vi förstärka det arbetet ytterligare. Vi kommer att fokusera på barn och ungdomar, eftersom de är mer sårbara än vuxna för påverkan från kemikalier. Åtgärder som skyddar barn skyddar dessutom även vuxna, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

En viktig åtgärd de närmaste fyra åren är att gå igenom EU-lagstiftningen och se till att den skärps så att farliga kemikalier i varor begränsas. Företag som tillverkar och importerar varor bör i högre grad byta ut farliga kemikalier i sina varor och i detta arbete ska företagen stöttas.

Arbetet med att inspektera och kontrollera varor ska utökas och informationen till konsumenter ska bli bättre så att det går att göra medvetna val i vardagen. Hormonstörande ämnen, kombinationseffekter (så kallade cocktaileffekter) och riskerna med nanomaterial är några områden som KemI kommer att fokusera på.

Målet är att Sverige ska bli ett av de ledande länderna inom EU och föreslå nya förbud och begränsningar. Vi ska arbeta hårdare för att skärpa reglerna inom EU. Det kommer också att krävas ett större globalt samarbete för att begränsa användningen av farliga kemikalier över hela världen. Arbetet kommer att leda till fler samarbeten och dialoger med andra myndigheter, näringsliv, forskare, miljö- och konsumentorganisationer.

– Jag är övertygad om att de samarbeten vi ska genomföra de närmaste åren kommer att leda till att vi kan minska riskerna med kemikalier i vardagen, säger Nina Cromnier.

 

Kontakt

Jan Hammar
076-504 11 98


Nina Cromnier
Generaldirektör
Nås via presskontakt
Karin Abrahamsson
076-504 12 73


Mer hos andra

Regeringens pressmeddelande