Försålda kvantiteter b...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Försålda kvantiteter bekämpningsmedel 2010

15 juli 2011

Under år 2010 såldes nästan 8 615 ton kemiska bekämp­ningsmedel (räknat som verksamt ämne) i Sverige, vilket är en minskning med 628 ton jämfört med före­gående år. Övervägande delen (drygt 76 procent) gick till industrin i första hand för tryck- och vakuumimpregnering av virke.

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2010.

Se även SCB:s publikation Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser.

Sedan 1979 publiceras årligen uppgifter om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (verksamma ämnen) i Sverige. Statistiken baseras på information från innehavare av godkännande för bekämpningsmedel.

Se statistik från tidigare år.

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel är en del av Sveriges officiella statistik.

Logotypen för Sveriges officiella statistik.