Förbjudet ämne i fyrve...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Förbjudet ämne i fyrverkerier

7 april 2011

Det förbjudna ämnet hexaklorbensen har hittats i fyrverkerier som sålts på den svenska marknaden. Det visar den analys som Kemikalieinspektionen (KemI) gjort. 

KemI har under våren 2011 låtit analysera åtta fyrverkeripjäser för att kontrollera innehållet av hexaklorbensen (HCB), bly, kvicksilver, kadmium och krom. Sex av åtta pjäser innehöll hexaklorbensen, tre av dem i så höga halter att det troligen inte rör sig om resthalter från tillverkningsutrustningen.

Tre av fyrverkerierna innehöll mer än 2000 milligram hexaklorbensen per kilo färgämne. Alla åtta fyrverkeripjäser innehöll en eller flera tungmetaller (bly, kvicksilver, kadmium och krom). Blyhalterna varierade mellan 7 och 1719 mg/kg, kvicksilverhalterna mellan 0 och 17 mg/kg, kadmiumhalterna mellan 1 och 35 mg/kg och kromhalterna mellan 0 och 9189 mg/kg.

- Vi vet ännu inte hur stora mängder av de här fyrverkeripjäserna som har sålts och därför är det svårt att uppskatta riskerna men alla de här ämnena har kända negativa effekter på miljö och hälsa och hexaklorbensen är förbjudet i produkter i hela världen, säger Frida Ramström, inspektör på KemI.

De företag som importerat fyrverkerierna har kontaktats. KemI har begärt att få veta hur stor mängd av fyrverkerierna som importerats och sålts. KemI har också begärt information om vilka åtgärder företagen ska vidta med anledning av resultaten.

Läs mer om fyrverkerier

Kontakt

Frida Ramström
Inspektör