Kemikaliestatistik för...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikaliestatistik för 2009 uppdaterad

1 november 2011

Kemikalieinspektionens flödesanalyser som innehåller statistik över kemiska ämnen som importerats, framställts, använts och exporterats har uppdaterats med siffror från 2009. I flödesanalyserna finns också fakta om hur ämnen framställs och fysikaliska data. Flödesanalyserna kan ge svar på frågor som: Tillverkas terpentin i Sverige? I vilka produkter används ättiksyra? Finns nonylfenoletoxilater i många konsumentprodukter?

- Flödesanalyserna för 2009 visar att många ämnen användes i mindre mängder än vid den förra analysen. Det förefaller som den svenska marknaden för kemikalier blev kraftigt påverkad av lågkonjunkturen under 2009, säger Margareta Östman på Kemikalieinspektionens produktregister.

Flödesanalyser för kemiska ämnen är en del av Sveriges officiella statistik och är i huvudsak baserad på data från Kemikalieinspektionens produktregister.

Sök i flödesanalyser 

Kontakt