Dags att uppdatera pro...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Dags att uppdatera produktanmälan

25 januari 2012

Företag som tillverkar, importerar, packar om eller blandar kemiska produkter ska göra produktanmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.

Årlig uppdatering på kvittenslistan

Har företaget sedan tidigare gjort produktanmälan ska den årliga uppdateringen på den så kallade kvittenslistan göras senast den 28 februari. Denna uppdatering kan också göras via e-anmälan om företagen är anslutet till denna e-tjänst.

Andra ändringar

Det är viktigt att informera även om de produkter som företaget har upphört att föra in eller tillverka under år 2011. Om företaget har bytt namn eller organisationsnummer ska det också anmälas. Om produkters sammansättning har ändrats under 2011 ska detta anmälas på en särskild blankett.

Nyanmälan

Företag som under 2011 har börjat tillverka, importera, packa om eller blanda kemiska produkter ska göra en produktanmälan.

Det är viktigt att lämna in uppgifterna senast den 28 februari för att slippa betala en miljösanktionsavgift. Blanketten ska undertecknas av den juridiskt ansvarige personen, i regel firmatecknaren.

Vilka produkter ska anmälas?

Anmälningskravet gäller för de kemiska produkter vars statistiska tullnummer står med i bilagan till förordning 2008:245.

Observera att handdesinfektionsmedel numera ska anmälas till Kemikalieinspektionen och inte till Läkemedelsverkets kosmetikaregister.

Agentmedgivanden

Företag kan överlåta åt en handelsagent att göra produktanmälan till KemI:s produktregister. Handelsagenten måste söka medgivande för detta hos KemI.

Utökad telefontid

Hela februari har produktregistret utökade telefontider:
Må-ons och fre: 9-11 och 13-15
Tors: 14-16

 

Relaterat
I kalendariet

Stockholm: Informationsmöte om hur produkter anmäls

Jönköping: Informationsmöte om hur produkter anmäls

Malmö: Informationsmöte om hur produkter anmäls

 

Från Ordboken
  • Kvittenslista/
    redovisningsunderlag
    -

    Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält. 

  • Agentmedgivande -

    Kemikalieinspektionens medgivande att låta en handelsagent anmäla införsel av en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige i stället för den som svarar för importen/införseln.

Kontakt

Produktregistret
Telefon: 08-519 41 183
Mån, tis, tors, fre 09:00-11:00,
ons 13:00-15:00
Fax: 08-82 55 08
produktregistret@kemi.se