Forskning och universitet
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Forskning och universitet

Chalmers

The Hamner Institutes for Health Sciences

CODEX
Regler och riktlinjer för forskning

CORDIS - Community Research & Development Information Service

Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Göteborgs universitet

IIIEE
International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University,

ILSI
International Life Sciences Institute, USA

IMM
Institutet för miljömedicin, KI

ITM
Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

IVL
Svenska Miljöinstitutet AB

Karolinska institutet

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)

KTH
Kungliga Tekniska Högskolan

NewS
KTH, Avdelningen för filosofi

Linköpings universitet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

MISTRA
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Naturhistoriska riksmuseet - miljögiftsforskning

A New Strategy for the Risk Assessment and Management of Chemicals

SLU
Sveriges lantbruksuniversitet

SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut

Stockholm Environment Institute

Stockholms universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet

Vetenskapsrådet

Senast granskad
2013-03-19
Skapad
2011-10-12