Begränsningsregler (Re...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Begränsningsregler (Reach bilaga XVII)

Användningen av ett ämne kan förbjudas eller begränsas om användningen medför oacceptabla risker. De förbud och begränsningar som tidigare fanns i det så kallade begränsningsdirektivet (direktiv 76/769/EEG) har från den 1 juni 2009 förts över till bilaga XVII i Reach.

Läs mer om begränsningar.

Ändringar i bilaga XVII efter den 1 juni 2009

Användarvänlig version av bilaga XVII

Echas webbsida om begränsningsregler i Reach (Restriction)

Innan ett förslag till begränsning börjar diskuteras, läggs information om ämnet ut på Echas webbsida Registry of intentions.

Undantag från begränsningsregler i Reach-förordningen

Ämnen som omfattas av begräsningsregler för användning och utsläppande på marknaden finns upptagna i bilaga XVII till Reach.

Följande ämnen och användningsområden är undantagna från begränsningsreglerna i bilaga XVII:

  • Ämnen för vetenskaplig forskning och utveckling. Om undantaget även gäller för produkt- och processinriktad forskning och utveckling skall det anges särskilt i bilaga XVII samt vilken maximal mängd som undantaget gäller för (artikel 67.1).
  • Användningen av ämnen i kosmetiska produkter enligt definitionen i direktiv 76/768/EEG, i fråga om begränsningar som avser hälsorisker inom tillämpningsområdet för det direktivet (artikel 67.2).
  • Isolerade intermediärer som används på plats (artikel 68.1). (Definition av isolerade intermediär som används på plats finns i artikel 3.15.)
Senast granskad
2013-03-20
Skapad
2011-03-20