Tennorganiska föreningar
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Förordning (EG) nr 782/2003 -
förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg.

Hämta förordningstexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Förordning (EG) nr 782/2003.

Konsoliderad förordningstext

Förordning (EG) nr 782/2003.

Ändringsförordningar

Alla ändringar är konsoliderade, senast 2009-04-20.

 

Syftet med denna förordning är att minska eller helt undanröja skadliga effekter för den marina miljön och människors hälsa orsakade av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem för fartyg som för en medlemsstats flagg eller som framförs under en medlemsstats myndighet, samt för fartyg, oberoende av vilken flagg fartyget för, som anlöper eller avgår från medlemsstaternas hamnar.

Transporstyrelsen är behörig myndiget för att bevaka lagefterlevnaden av förordningen. Läs om antifouling (påväxthindrande) system för fartyg.

Skapad
2011-03-03