Biocidprodukter
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Förordning (EU) nr 528/2012 - tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Förordning  (EU) nr 334/2014 av den 11 mars 2014 om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden

Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

 

Se även direktiv 98/8/EG om biocidprodukter
Läs mer om biocidprodukter
Nyheter i EU:s biocidförordning
Senast granskad
2014-04-23
Skapad
2011-03-03