Växtskyddsmedel
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Direktiv 91/414/EEG - växtskyddsmedel och direktiv 79/117/EEG

Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Hämta direktivtexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Direktiv 91/414/EEG.

Konsoliderad författningstext

Direktiv 91/414/EEG.

Ändringsdirektiv

Alla ändringar är konsoliderade, senast 2011-08-01.

 

Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används.

Hämta direktivtexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Direktiv 79/117/EEG.

 

Genomförande i svenska regler

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Direktiv 91/414/EEG och direktiv 79/117/EEG kommer att upphävas och ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009

 

Skapad
2011-03-03

Från Ordboken
  • Växtskyddsmedel -

    Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

  • Konsoliderad version -

    Sammanställning av en version av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.