Protokoll om tungmetal...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Protokoll om tungmetaller under UNECE LRTAP

Ett protokoll om tungmetaller antogs 2003 inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) om långväga transporterade luftföroreningar LRTAP (Long-Range Transboundary Air Pollution). Syftet med arbetet under protokollet är att begränsa utsläpp av kvicksilver, kadmium och bly från Europa och Nordamerika. Arbetet inom området bedrivs främst av Naturvårdsverket.

Sverige har genom Kemikalieinspektionen (KemI) lett arbetet med att utvärdera den tekniska utvecklingen och framsteg hos parterna i fråga om åtgärder mot kvicksilver, kadmium och bly i varor.

Rapporten utgör underlag till en eventuell revidering av protokollet under 2008.

Skapad
2011-03-07