HELCOM- och OSPAR-konv...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

HELCOM- och OSPAR-konventionerna

Kemikalieinspektionen (KemI) deltar i pågående arbete inom Helsingforskonventionen (HELCOM) för skydd av den marina miljön i Östersjön och inom OSPAR för skyddet av den marina miljön i nordostatlanten.

Sedan 2010 deltar KemI i EU-projektet Cohiba som stödjer Östersjöländerna vid genomförandet av de delar av HELCOM Baltic Sea Action Plan som handlar om farliga ämnen.

OSPAR är den kombinerade och uppdaterade Oslokonventionen från 1972 om dumpning av farligt avfall till sjöss och Pariskonventionen från 1974 om landbaserade källor till förorening av den marina miljön.

Skapad
2011-03-07

 

Från Ordboken
  • HELCOM -

    Helsinki Commission.
    Helsingforskommissionen.

  • OSPAR -

    Oslo-Paris-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.