Globalt projekt om kem...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Globalt projekt om kemikalier i varor

Ett av de övergripande målen i FN:s globala kemikaliestrategi SAICM är att alla aktörer ska ha tillgång till information så att de kan hantera kemikalier på ett säkert sätt under hela livscykeln. Målet inkluderar även information om kemiska ämnen i varor.

Sedan 2009 pågår det s.k. CiP-projektet som syftar till att förbättra tillgången till information till företag i leverantörskedjan, till konsumenter och till aktörer i avfallsledet om vilka ämnen som finns i varor. Projektet leds av FN:s miljöprogram UNEP. Kemikalieinspektionen i Sverige är ordförande i projektets styrgrupp och bidrar i arbetet som expertmyndighet. Hittills har projektet prioriterat fyra produktgrupper; leksaker, elektronik, textilier och byggprodukter. Bakgrundsrapporter, fallstudier och rapporter från möten m.m. finns samlat på UNEP:s webbplats.

I september 2012 beslutade SAICM:s tredje högnivåmöte att CiP-projektet till år 2015 ska utveckla ett förslag till frivilligt internationellt program för information om ämnen i varor. Programmet ska bland annat innehålla vägledning om vilken information om ämnen i varor som kan vidareförmedlas till aktörer i leverantörskedjan och under varans hela livscykel, samt hur överföringen kan gå till.

I CiP-projektet ingår att:

a) identifiera olika aktörers roller och förslag till ansvarsfördelning,
b) utveckla vägledning om vilken information som kan förmedlas och hur informationsöverföringen kan gå till för att möta behoven hos olika aktörsgrupper under produktens livscykel,
c) genomföra pilotprojekt för att testa vägledningen i en eller flera av de prioriterade produktbranscherna (byggprodukter, elektronik, textil och leksaker),
d) genomföra aktiviteter som försöker öka konsumenters medvetenhet samt få ett bredare stöd från näringslivet och andra aktörer.

SAICM är ett globalt forum för samverkan mellan olika aktörer som är intresserade av att uppnå en säker kemikaliehantering. Deltagande från företag, branscher och organisationer är helt avgörande för att uppnå ett gott resultat som också genomförs i praktiken.


UNEP:s webbsida om projektet

Nordiska rapporter

Toxic Substances in Articles: The Need for Information, TemaNord Report 2008:596 på Nordiska Ministerrådets webbplats.

Information on Chemicals in Electronic Products. A study of needs, gaps, obstacles and solutions to provide and access information on chemicals in electronic products. TemaNord Report 2011:524 på Nordiska Ministerrådets webbplats.

Senast granskad
2012-10-11
Skapad
2011-07-04

 

Från Ordboken
  • SAICM -

    Strategic Approach to International Chemicals Management.
    Den globala kemikaliestrategin från 2006 är en överenskommelse som syftar till att följa och driva på för de åtgärder som behövs för att nå målet att kemikalier senast till år 2020 produceras och används på ett sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och miljön blir så begränsade som möjligt. UNEP Governing Council Decision SS.VII/3.

Kontakt