Hur kan jag förebygga ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Hur kan jag förebygga problem med möss och råttor?


Fråga :

Hur kan jag förebygga problem med möss och råttor?


Svar :

Täta öppningar där möss och råttor kan ta sig in i byggnaden. Se över ventilationskanaler, källare, vind och avloppsbrunnar. Möss behöver bara en springa på 7 mm för att ta sig in (cirka 20 mm för råttor).

Städa undan matrester och avfall, det lockar till sig råttor och möss. Det gäller även på allmänna platser, som i parker och vid återvinningsstationer. Förvara mat i kylskåp eller behållare.

Läs mer: Säkrare bekämpning av råttor och möss

Skapad
2012-05-14