Finns det några ämnen ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Finns det några ämnen som redan i dag är föremål för tillståndsprövning?


Fråga :

Finns det några ämnen som redan i dag är föremål för tillståndsprövning?


Svar :

Ja, ämnen som är föremål för tillståndsprövning finns i bilaga XIV till Reach.

Första steget är att identifiera de ämnen som ska bli föremål för tillståndsprövning. Förfarandet går till så att den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) successivt identifierar ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach och förtecknar dessa på en särskild lista, den så kallade kandidatförteckningen (artikel 59). Kandidatför­teck­ningen finns på Echas och KemI:s webbplatser.

Ämnen på kandidatförteckningen - använd­ningsområden med mera

Från kandidatförteckningen väljs ämnen ut för att eventuellt föras in i bilaga XIV till Reach-förordningen. Echa har gjort ett första urval av prioriterade ämnen för ett eventuellt införande i Reach-förordningens bilaga XIV.

Beslutet att föra upp ett ämne på bilaga XIV fattas av kommissionen enligt ett särskilt förfarande.

Tillbaka till föregående sida

 

Senast granskad
2013-02-11
Skapad
2011-03-23