Hur görs en registreri...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Hur görs en registrering och behövs IUCLID 5?


Fråga :

Hur görs en registrering och behövs IUCLID 5?


Svar :

Alla registreringar ska lämnas in till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA via Reach IT:s webbportal, som kan nås via ECHA:s webbplats. Enligt artikel 111 i Reach-förordningen måste registreringsanmälningar lämnas in i IUCLID-format (International Uniform Chemical Information Database).

IUCLID 5 är ett program som företag kan använda för att lagra information om kemikalier och för att registrera dem hos ECHA. Registranter måste inte använda IUCLID-systemet, men de måste lämna in sina registreringar i IUCLID-format.

IUCLID 5 kan laddas ner kostnadsfritt från IUCLID:s webbplats.

Tillbaka till föregående sida

 

Skapad
2011-03-15