Vad är skillnaden mell...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Vad är skillnaden mellan ett Forum och konsortium eller andra sätt att samarbeta?


Fråga :

Vad är skillnaden mellan ett Forum och konsortium eller andra sätt att samarbeta?


Svar :

Ett Forum är i sig självt inte en juridiskt föreskriven samarbetsform. Ett Forum är en grupp bestående av potentiella registranter, nedströmsanvändare och tredjepartsrepresentanter (i enlighet med artikel 29 i Reach) som har lämnat information om samma infas­ningsämne till ECHA och därmed har skyldigheter eller möjligheter att dela med sig av sin information om det aktuella ämnet. Deltagandet i ett Forum enligt Reach är obligatoriskt för Forummedlemmarna enligt artikel 29, medan det är frivilligt att delta i ett konsortium eller i någon annan form av samarbete.

Om någon eller alla av deltagarna i ett eller olika Forum bestämmer sig för att bilda ett konsortium är de fria att besluta om hur konsortiet ska anordnas, hur länge det ska finnas, villkor för medlemskap eller för att träda ur kon­sortiet etc. så länge dessa villkor inte överträder gemen­skapens konkurrensregler. Det är emellertid viktigt att notera att när ett Forum har deltagare som inte ingår i ett konsortium eller i någon annan form av överenskom­melse måste medlemmarna i ett konsortium ändå sam­arbeta med de Forumdeltagarna som inte är deltagare i konsor­tiet eller i överenskommelsen.

Mer information finns i kapitel 10 i Guidance on Data Sharing (vägledningsdokumentet för gemensamt utnyttjande av data).

Tillbaka till föregående sida

 

Skapad
2011-03-14