Vad gäller för stenkol...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Vad gäller för stenkolstjära?


Fråga :

Vad gäller för stenkolstjära?


Svar :

Kreosotprodukter (innefattar också produkter som innehåller stenkolstjära) får inte säljas till allmänheten. De får endast användas för industriellt eller yrkesmässigt bruk. Användningen av kreosotprodukter begränsas i bilaga XVII i Reach (förordning (EG) nr 1907/2006).

Tillbaka till föregående sida

Skapad
2012-04-26