Forskning och utveckling
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Forskning och utveckling

Nya produkter utvecklas genom forskning inom den akademiska och den privata sektorn. Det är dock viktigt att det inte tas fram nya användningar av kvicksilver och att inte nya typer av kvicksilverinnehållande produkter utvecklas och sätts på marknaden.

Kvicksilverföreningar behövs för att analysera förekomsten av kvicksilver och kvicksilverföreningar till exempel i födoämnen, i människokroppen och i miljön. Därför medges undantag från det generella förbudet utan tidsgräns för den användningen.

Kvicksilverföreningar används även på andra sätt än som analyskemikalier. Det finns alternativ tillgängliga för vissa av dessa användningar men det behövs ytterligare tid för att ta fram fler lösningar. För att undvika en drastisk påverkan på forskning som redan pågår medges undantag för att sätta kvicksilverföreningar på marknaden till och med 2011-12-31 och för användning till och med 2012-12-31.

Skapad
2011-10-21
Relaterat

Kvicksilver

Kontakt

Registrator
08-519 41 100
Måndag-fredag
09:00-11:00 och 13:00-15:00
Fax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se