Branschdialoger
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Branschdialoger

Företagen är ansvariga för att deras produkterna är säkra. Kemikalieinspektionen strävar efter att underlätta för företagen att ta sitt ansvar. Dialogmöten har därför startat med prioriterade branscher.


Det är viktigt att företag byter ut farliga ämnen i konsumentvaror och produkter utan att invänta detaljregler i lagstiftningen. Genom att träffas och ta upp branschspecifika frågor kan Kemikalieinspektionen och deltagarna, till exempel branschorganisationer, tillverkare och distributörer, gemensamt identifiera vilka åtgärder som kan behövas för att nå en giftfri vardag.

Kemikalieinspektionen kan även stödja branscher med till exempel kunskap och information om gällande och kommande regler samt främja samarbetet med andra myndigheter och aktörer.

Branschdialogerna är en del av Kemikalieinspektionens arbete med Handlingsplanen för en giftfri vardag. Målet är att minska riskerna med kemikalier i vår vardag. Fokus ligger på att minska innehåll av ämnen som kan orsaka allergi, cancer, skador på arvsmassan eller på fortplantningen och på ämnen som misstänks vara hormonstörande.

Kemikalieinspektionen har pågående dialoger med följande branscher:

 • Kosmetiska produkter (i samarbete med Läkemedelsverket)
 • Leksaker
 • Textil

Under 2012 har företagen i varje dialog satt uppföljningsbara mål för sitt arbete med att minska riskerna med farliga ämnen i de olika produktgrupperna. Målen varierar lite beroende på olika förutsättningar i de tre branscherna, till exempel är lagstiftningen olika för de tre produktgrupperna. Gemensamt för branscherna är dock att målen handlar om

 • Val av ämnen, företagen begränsar och byter ut ämnen med farliga egenskaper.
 • Informationsaktiviteter riktade till företag, yrkesverksamma eller till konsumenter.
 • Kunskapsutbyte mellan företag och myndigheter.

 

Senast granskad
2013-11-27
Skapad
2012-02-06

Branschdialoger


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Företagen är ansvariga för att deras produkterna är säkra. Kemikalieinspektionen strävar efter att underlätta för företagen att ta sitt ansvar. Dialogmöten har därför startat med prioriterade branscher.

Branschdialogen sker i samarbete med Läkemedelsverket. Den syftar till att minska kemikalieriskerna genom att stödja branschen för kosmetiska produkter att frivilligt fasa ut farliga ämnen utöver vad lagen kräver.

Arbetet inleddes under 2011 och pågår till och med 2014.

Under 2012 har gruppen diskuterat och satt uppföljningsbara mål. Utifrån vilka produkter och resurser företagen har, så arbetar varje företag aktivt med två eller flera av dessa mål:

Val av ämnen handlar om att fasa ut doftämnen och/eller konserveringsmedel som kan vara allergiframkallande, i produkter som riktar sig till barn och ungdomar.

Informationsaktiviteter, till exempel:

 • Hårfärgningskampanj om åldersgräns och allerigrisker.
 • Utbildning av företag om regler och kemikaliearbete.

Kunskapsutbyte mer vetenskaplig debatt, ett samarbete mellan forskningen, myndigheterna och företagen.

I gruppen ingår för närvarande följande företag: ACO Hud Nordic AB, Gina Tricot AB, Hardford AB, Henkel Norden AB, L’Oréal Sverige AB och Åhléns AB.

Kontaktpersoner: Anna Lindberg, Kemikalieinspektionen och Lena Nohrstedt, Läkemedelsverket

Möten

För mer information om kosmetika och hygienprodukter, se Läkemedelsverkets webbplats

 

Dialogen syftar till att minska kemikalieriskerna genom att stödja leksaksbranschen i att frivilligt ställa krav på sina underleverantörer om att oönskade ämnen inte används i leksaker även om dessa inte är förbjudna enligt lagstiftningen. Arbetet inleddes under 2011 och pågår till och med 2014. Deltagande aktörer tycker detta är ett viktigt arbete för att ytterligare säkerställa att kemikalieinnehåll i leksaker inte utgör någon risk för användaren, även när det inte specifikt nämns i lagstiftningen. Under 2012 har gruppen diskuterat och satt uppföljningsbara mål för dialogarbetet enligt nedan

 • Kunskapsutbyte mellan deltagande företag, branschföreningar och myndighet.
 • Val av ämnen handlar bl.a. om att arbeta fram en modell för hur man som företag kan prioritera i sitt arbete med att minimera risken för att oönskade ämnen ingår i för höga halter.
 • Information handlar bl.a. om att arbeta för att öka kunskapen om ämnen på kandidatlistan och i vilka material dessa kan förekomma.

I gruppen ingår för närvarande följande aktörer: Bergendahls Food AB, BRIO AB, Clas Ohlson AB, Egmont Kids Media Nordic, ICA Sverige AB, IKEA of Sweden AB, LEGO Sverige AB, Micki Leksaker AB, Lekolar AB, Leksaksbranschen och Åhléns AB.

Kontaktperson: Anna Nylander, Kemikalieinspektionen

Möten

Läs mer om kemikalielagstiftningen för leksaker

Dialogen syftar till att minska kemikalieriskerna genom att frivilligt fasa ut farliga kemikalier utöver vad lagen kräver. Arbetet inleddes under 2011 och pågår till och med 2014. Deltagande aktörer tycker detta är ett viktigt arbete för att ytterligare säkerställa att kemikalieinnehåll i textila material inte utgör någon risk för användaren, även när det inte specifikt nämns i lagstiftningen.

Under 2012 har gruppen diskuterat och satt uppföljningsbara mål för dialogarbetet enligt nedan:

 • Kunskapshöjning hos de företag som aktivt deltar i dialogen.
 • Deltagarna bidrar med kunskap inom ramen för Kemikalieinspektionens uppdrag att ta fram ett förslag till en kemikalielagstiftning för textil på EU-nivå.
 • Framtagandet av en gemensam restriktionslista av kemikalier för textilbranschen som kan användas som kravställning på leverantör vid tillverkning av textila material.

Att träffas i dialogform ger möjlighet att utbyta kunskap mellan olika företag, men också mellan företag, forskare,  myndigheter och branschföreningar vilket är uppskattat från alla aktörer.

I gruppen ingår för närvarande följande aktörer: Ellos, Filippa K, Gina Tricot, Gudrun Sjödén, Gulins A la Carte, Haglöfs, Houdini Sportswear AB, Intersport, KappAhl, Lindex, Peak Performance, RNB Retails and Brands, Stadium, Svensk Handel Stil, Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO), Swerea IVF, Textilimportörerna, Textil- och Läderlaboratoriet och Åhléns.

Kontaktperson: Susan Strömbom, Kemikalieinspektionen

Möten

Läs mer om kemikalier i kläder och andra textilier

 

Mer hos Kemikalieinspektionen
 
Mer hos Läkemedelsverket

Kampanj för att minska allergirisk vid hårfärgning

Bild av broschyren Håll koll på färgen, utgiven av Läkemedelsverket 2013

 

Mer hos Konsumentverket

Är leksaken säker?

Leksaksbroschyr utgiven av kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket