Växtskyddsmedel i Sverige
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Växtskyddsmedel i Sverige

För att ett växtskyddsmedel ska få släppas ut på den svenska marknaden och användas ska produkten godkännas av Kemikalieinspektionen.

Innan ett växtskyddsmedel godkänns i Sverige gör Kemikalieinspek­tionen en bedömning av vilka eventuella miljö- och hälsorisker det medför och, i samråd med Jordbruksverket, om det är effektivt för det tilltänkta användningsområdet.

Även om ett medel godkänns kan det innebära risker. Det kan genom slarv eller transport via vind och vatten få en större spridning än vad som är önskvärt.

Resultat från provtagningar visar att rester av växtskyddsmedel ibland påträffas i ytvatten och grundvatten.

Handlingsprogram

För att minska riskerna med bekämpningsmedel har Kemikalieinspek­tionen, Naturvårdsverket och Jordbruks­verket tagit fram ett förslag till handlingsprogram för användningen i jordbruket och trädgårdsnäringen.

Se hela rapporten på Jordbruksverkets webbplats.

Mer information

Jordbruksverket utfärdar bland annat regler om kunskapskrav och tillstånd för att få använda vissa bekämpningsmedel.

Livsmedelsverket utfärdar regler om resthalter av bekämpningsmedel i grödor och dricksvatten.

Naturvårdsverket utfärdar regler om spridning av bekämpningsmedel i miljön.

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en pesticiddatabas som innehåller resultat från provtagningar av svenska yt- och grundvatten. SLU:s webbplats om växtskyddsmedel i svensk vattenmiljö.

Skapad
2011-02-26
Kontakt

Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.


Mer hos andra

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Naturvårdsverket

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel 

SLU:s webbplats om växtskyddsmedel i svensk vattenmiljö