Samarbete i norra zonen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Samarbete i norra zonen

Medlemsstaterna i den norra zonen (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Sverige) och Norge har kommit överens om att samarbeta om prövningarna av ansökningar om förnyat godkännande av växtskyddsmedel. Procedurer och detaljer om ansökans innehåll och format samt utvärdering finns beskrivna i vägledningsdokumentet Guidance document for application in the Northern zone 2013.

Ny version av vägledningen
En uppdaterad version av vägledningen är publicerad. Den får följas frivilligt från april 2014 och ska tillämpas från och med de datum som finns i tabellen på sidan 2.
Guidance document for application in the Northern zone 2014.

 

När det gäller ansökningar om produktgodkännande och andra ansökningar enligt den nya växtskyddsmedelförordningen (EG) 1107/2009 gäller de procedurer som beskrivs i vägledningsdokumenten som återfinns på Europeiska kommissionens webbplats under rubriken Procedural Guidance/Post annex I:

  • Zonal evaluation and mutual recognition (under Regulation (EC) No 1107/2009)
  • Renewal, Withdrawal and Amendment of Authorisations (under Regulation (EC) No 1107/2009).

 

Blankett för förhandsanmälan på engelska (form to notify intended zonal applications). Skicka anmälan till alla medlemsstater minst sex månader innan formell ansökan och i tid för att tas upp på ett närliggande möte i styrkommittén.

 

Lista över zonrapportörer (ZRMS)

En lista med kontaktpersoner finns i vägledningen (Appendix IV).

Mall för registreringsrapporten (flera dokument i en paketerad zip-fil)

 

Telefonmöten 2014 för norra zonens styrkommitté

12 februari
2 april 
4 juni (fysiskt möte i Vilnius)
3 september
12 november

Telefonmöten 2014 i Inter-Zon styrkommittén

26 februari
8 april
10 juni (möjligt fysisktmöte)
30 september
2 december

 

Senast granskad
2014-04-08
Skapad
2011-02-26
Kontakt

Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.