Vårt uppdrag

Kemikalieinspektionen är en myndighet under den svenska regeringen och vi arbetar i Sverige, inom EU och i världen. Vårt uppdrag är att arbeta för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det gör vi genom förebyggande kontroll av kemikalier.

Senast uppdaterad 7 september 2020