Aktuella ändringar i leksaksdirektivet

Här informerar vi om aktuella ändringar av leksaksdirektivet som ännu inte förts in i svensk lagstiftning.

Ändrade gränsvärden för aluminium

Barn kan vara känsliga för intag av aluminium. För att ytterligare skydda barn för att utsättas för aluminium från leksaker, så har gränsvärdena för hur mycket aluminium som får läcka (migrera) från tre olika typer av leksaksmaterial sänkts till ungefär hälften av de som gäller nu. De nya, strängare gränserna ska tillämpas från och med den 20 maj 2021.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1922 om ändrade gränsvärden för aluminiumlänk till annan webbplats

Gränsvärden för formaldehyd införs

Formaldehyd är bland annat cancerframkallande och används vid tillverkning av vissa plaster (polymerer), hartsbundna träprodukter som spånskivor och MDF-skivor, textil, läder och papper. Ämnet används också som konserveringsmedel.

För att skydda de allra minsta barnen så införs strängare gränsvärden för innehållet av formaldehyd i flera typer av leksaksmaterial i leksaker för barn under tre år och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Dessa material är textil, läder, papper och vattenbaserade leksaksmaterial. Dessutom införs gränsvärden för läckage (migration) från polymera leksaksmaterial och för avgivning (emission) från leksaksmaterial av hartsbundet trä. Gränsvärdena ska tillämpas från och med den 20 maj 2021.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 om gränsvärden för formaldehydlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 12 juni 2020